Boomer

Boomer je označení pro člověka, který je součástí tzv. baby boom generace, tedy generace lidí, kteří se narodili mezi lety 1946 a 1964. Boomer je charakteristický tím, že vyrůstal v době prosperity a ekonomického růstu a je považován za představitele tradičních hodnot a způsobů života.

Slovo boomer pochází z anglického slova „boom“, což znamená „rostoucí trend“ nebo „růst“. Termín boomer se tedy používá k vyjádření toho, že tito lidé vyrůstali v době ekonomického růstu a prosperity, což jim přineslo řadu výhod a příležitostí.

Naposledy přidané výrazy