Direct mail

Co je Direct mail?

Direct mail

Direct mail je jedním se stěžejních nástrojů přímého marketingu – direct marketing. Fakticky je jedná o poštovní zásilku mající za cíl propagovat produkty a služby dané společnosti. Formát zásilky může být prakticky jakýkoliv a záleží na konkrétním cíli a zaměření rozesílatele.

Nejčastěji se rozesílají dopisy, ale setkat se lze i s pohlednicemi, katalogy, ceníky, dárkovými předměty a jejich různými kombinacemi.  Při jeho použití je však třeba znát a dodržovat zákon o ochraně osobních údajů a zákon o regulaci reklamy. Direct mail svým obsahem a formátem totiž může při nesprávném použití splňovat kritéria pro nevyžádanou reklamu.

Související termíny:

Direct marketing

Přímý marketing

Odkazy, které by vás mohli zajímat:

ADMEZ – Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu