Individuální

Individuální označuje něco, co je vlastní nebo specifické pro jednotlivce nebo co se týká jednotlivců. Individuální se obvykle používá k popisu vlastností nebo charakteristik, které jsou vlastní nebo specifické pro jednotlivce, nebo k popisu věcí nebo událostí, které se týkají nebo se vztahují k jednotlivcům.

Individuální se liší od skupinového nebo kolektivního tím, že se týká jednotlivců nebo vlastností nebo charakteristik, které jsou specifické pro jednotlivce, zatímco skupinové nebo kolektivní se týká skupin nebo kolektivů nebo vlastností nebo charakteristik, které jsou společné pro více než jednotlivce.

Naposledy přidané výrazy