Insider

Slovo „insider“ se používá k popisu osoby nebo skupiny, která má přístup k privátním nebo důvěrným informacím nebo zdrojům, které jsou obvykle dostupné jen pro omezený okruh lidí. Insider může být zaměstnanec nebo člen organizace, který má přístup k interním informacím nebo zdrojům, nebo také člověk, který má důvěrné informace o určitém tématu nebo oboru.

V obchodním světě se insider trading označuje jako jednání, kdy osoba využívá důvěrné nebo interní informace k nákupu nebo prodeji akcií nebo jiných cenných papírů. Je to považováno za neetické a mnohdy i nelegální.

V politice, insider může být osoba, která má důvěrné informace o vládě nebo politickém dění. V médiích, insider může být novinář nebo komentátor, který má přístup k informacím nebo zdrojům, které ostatní neznají.

Jak jsem zmínil, termín „insider“ se používá v různých kontextech a může mít různé odstíny významu. Je důležité si uvědomit, že kontext a souvislosti v nichž se používá, mohou ovlivnit jeho význam.

Naposledy přidané výrazy