Mediální agentura

Co je Mediální agentura?

Mediální agentura

Mediální agentura je specifický druh společnosti zprostředkovávající nákup reklamního prostoru v mediích pro své klienty. Náplní její práce je mimo jiné selekce vhodných médií, jejich formátů, případně vysílacích časů (u televizních a radiových stanic), tvorba mediálního plánu, výzkum a monitoring a v neposlední řadě též vyjednání, co nejlepších cen inzerce pro klienta.

Činnosti mediální agentury lze rozdělit do třech hlavních oblastí. První je Media Buying zabývající se nákupem reklamního prostoru a vyjednáváním o ceně. Druhou je Media Planning, která má na starosti tvorbu mediálního plánu. Poslední je pak Media Research starající se o výzkum.

Související termíny:

ATL – Above The Line

BTL – Below The Line