Pixel

Co je Pixel?

Pixel

Pixel je základní jednotka bitmapové grafiky. Jedná se o bod s definovanou barvou. Každý pixel má definovanou barvu, složenou zpravidla na základě barevnosti RGB – Red Green Blue (Červená Zelená Modrá), tedy třech základních barev, ze kterých jsou složeny všechny barvy ostatní. Z pixelů různých barev jsou pak vytvářený obrazy. Slovo pixel vzniklo jako složenina dvou anglických výrazů picture (obrázek) a element (prvek), používanou zkratkou je pak px. Důležitým parametrem pixelu je fakt, že sám o sobě nemá žádný specifický rozměr, je pouhým vyjádřením rozlišení určitého objektu (fotky, televize, displeje).

Pixely jsou na fotce, nebo na monitoru uspořádány do sítě s danou velikostí. Pokud tedy budeme chtít na monitoru s rozlišením 800 pixelů (počet sloupců) na 600 pixelů (počet řádků) zobrazit fotku s rozlišením 1600 pixelů na 1200 pixelů, dojde ke znehodnocenému zobrazení, protože daný monitor fyzicky nedisponuje možností zobrazit tak velké rozlišení.

V souvislosti s fotkami, respektive fotoaparáty se často setkáváme s označením megapixel. Megapixel je jednotka reprezentující jeden milion pixelů. Pochopitelně platí, že čím více megapixelů, tím kvalitnější a přesnější fotka bude. Příkladem může být fotka mající rozlišení 4000 na 2500 pixelů (2500*4000=10 milionů), čemuž odpovídá 10 megapixelů.

Související termíny: