User friendly

Co je User friendly?

User friendly

User friendly vyjadřuje fakt, že je něco přívětivé, lehce ovladatelné, intuitivní z hlediska uživatele. Většinou je tento termín používán v oblasti informačních technologií, kde také vznikl, avšak ve volné hovorové řeči může použit pro prakticky jakékoliv řešení.

V odvětví IT je jako user friendly označován takový program, internetová stránka nebo zařízení, které svou logikou a uspořádáním kopíruje logické pochody uživatele a usnadňuje mu jeho používání. To zda je něco user friendly, nebo ne je ve stále větší míře rozhodujícím faktorem úspěchu produkty/služby, nehledě na to jaká je jeho další přidaná hodnota.

Související termíny:

HCI – Human Computer Interaction

Layout

Mobilní marketing