Naposledy přidané výrazy

YTD – Year To Date

Co je YTD – Year To Date?

YTD - Year to date

YTD, v plném původním znění Year To Date, slouží ke kvantifikaci nějaké sledované hodnoty, a to od začátku roku do současného okamžiku. Většinou se jedná o začátek roku kalendářního, avšak vzhledem k dominantnímu použití tohoto termínu v oblasti financí, účetnictví a prodeje se může jednat též o začátek roku fiskálního.

Pokud je dnes tedy například 8. srpna, pohybujeme se v rámci kalendářního roku a chceme vyjádřit, že tržby rámci tohoto období činí 517 milionů korun, zapíšeme 517 mil. Kč YTD.

Související termíny:

YoY – Year over Year

KPI – Key Performance Indicator