Aktivum

Aktivum je v podstatě cokoli, co vlastní jednotlivec, podnik, nebo organizace a co má nějakou ekonomickou hodnotu. Aktiva mohou být jakékoli majetkové položky, které lze kvantifikovat v penězích.

Typickými aktivy jsou například nemovitosti, pozemky, budovy, stroje, nářadí, zásoby, dlužní pohledávky, peníze na bankovních účtech, investice, patentované technologie, autorská práva, značky, licence a mnoho dalších.

Aktiva jsou důležitá pro podnikání, protože mohou být použita jako základ pro získání finančních prostředků od bank, investorů nebo jiných zdrojů. Výše aktiv podniku také ovlivňuje jeho schopnost získávat půjčky a úvěry, protože větší množství aktiv znamená větší zabezpečení pro věřitele.

Aktiva se často zapisují do účetní knihy podniku a pravidelně se s nimi pracuje v rámci finančního a účetního plánování a analýzy, které pomáhají řídit podnik a rozhodovat se o budoucích investicích a strategiích.

Naposledy přidané výrazy