ESG – význam zkratky

ESG - význam zkratky

Zkratka ESG označuje tři klíčové oblasti zájmů v oblasti udržitelného podnikání, managementu či investování. Tyto oblasti jsou:

  1. Environment (Životní prostředí): Tato část se zabývá otázkami spojenými s ekologickou udržitelností. Investoři a společnosti, které hodnotí ESG faktory v oblasti životního prostředí, se zaměřují na otázky jako jsou snižování emisí skleníkových plynů, efektivní využívání zdrojů, obnovitelná energie a celkově šetrný přístup k životnímu prostředí.
  2. Social (Sociální): Tato oblast zahrnuje otázky týkající se sociální spravedlnosti a společenské odpovědnosti. Investoři a společnosti zkoumají otázky, jako jsou lidská práva, zaměstnanecké vztahy, diverzita a inkluzivita, sociální zodpovědnost podnikání a vztahy s komunitou.
  3. Governance (Správa): Governance se zaměřuje na otázky týkající se řízení a transparentnosti společností. To zahrnuje například kvalitu korporátní správy, etiku vedení, ochranu akcionářských práv a transparentnost v účetnictví a reportingu.

Investoři, kteří berou v úvahu ESG faktory, se snaží investovat do společností, které respektují tyto hodnoty a vedou udržitelný a etický byznys. ESG kritéria se stala klíčovým prvkem rozhodování pro investory, kteří se zajímají o společenský dopad a udržitelnost podnikání vedle finančních výsledků. Tyto faktory se stávají stále důležitějšími v oblasti investování a odrážejí rostoucí důraz na udržitelnost a odpovědné podnikání ve světě financí.