MDŽ

MDŽ

MDŽ je velmi často používaná zkratka pro Mezinárodní den žen, což je celosvětový svátek, který se každoročně slaví 8. března. Jeho předmětem a smyslem je oslavovat ženy obecně a poukazovat na problematiku rovnoprávnosti žen a problémy, kterým musí z pozice pohlaví čelit. Tento svátek je akceptován celosvětově a již po mnoho desetiletí nad ním drží oficiální patronát Organizace spojených národů, která také každoročně vybírá aktuální téma, respektive problém žen, na který je nutné se zaměřit.

Samotný Mezinárodní den žen je v různých zemích slaven odlišně, s různou intenzitou a také faktickou náplní. V některých zemích se skutečně fakticky pouze slaví. V jiných zemích je tento den spojen naopak především s protesty, demonstracemi a pochody. Rozdílné je také formální ukotvení v zákoně. Některé země mají MDŽ skutečně vyhlášeno jako oficiální svátek, jiné ho mají ukotveno jako významný den (to platí i pro Českou republiku) a v některých zemích nemá žádnou specifickou oficiální pozici v kalendáři (paradoxně například ve Spojených státech amerických, kde vznikl).

V České republice se Mezinárodní den žen nijak široce a intenzivně neslaví, což je výsledkem jeho zneužívání k propagandě ze strany komunistického režimu v předlistopadové době. Tehdy byl tento den naopak slaven velmi rozsáhle a hluboce, avšak povinně a jak již bylo řečeno ve spojení s propagandou režimu. Na tento fakt Češi bohužel nezapomněli, což je minimálně částečně škoda, protože tento den je v principu apolitický a z morálního hlediska ve svém sdělení bezpochyby správný.

Částečné společenské rehabilitace se však dočkal a jistá část obyvatelstva ho slaví alespoň skrze obdarovávání blízkých žen květinami, přáními a drobnými dárky. S tím se lze setkat jak v civilním, tak v pracovním životě, kdy kolegové, nadřízení a zaměstnavatelé obdarovávají ženy na pracovišti již zmíněnými květinami, přáníčky a drobnými dary.

Jak již bylo zmíněno, Mezinárodní den žen se slaví každý rok 8. března. V České republice se ze zákona nejedná o svátek, ale o takzvaný významný den a není s ním spojen naprosto žádný zvláštní režim a netýkají se ho žádné výjimky.