ETF – Exchange-Traded Fund

ETF - Exchange-Traded Fund

Exchange-Traded Fund (ETF) je typ investičního fondu nebo fondu obchodovaného na burze, který sleduje výkon konkrétního indexu, komodity, dluhopisového portfolia nebo jiného aktivního fondu. ETF obchodují na burzách podobně jako jednotlivé akcie, což umožňuje investoři nakupovat a prodávat ETF během obchodního dne za aktuální tržní cenu.

Zde jsou klíčové rysy ETF:

  1. Diverzifikace: ETF obvykle drží široké portfolio aktiv nebo sledují určitý index. To poskytuje investoři automatickou diverzifikaci, snižuje riziko spojené s investicemi do jednotlivých akcií.
  2. Obchodovatelnost na burze: ETF jsou obchodovány na burzách podobně jako akcie, což umožňuje investorům snadný přístup a likviditu.
  3. Sledování indexu: Mnoho ETF je navrženo tak, aby sledovalo výkon určitého indexu. Tyto ETF se často nazývají „indexové fondy“. Cílem je replikovat vývoj hodnoty daného indexu.
  4. Nízké náklady: ETF mají obvykle nižší správní poplatky než aktivně spravované fondy, protože nemají potřebu pro velký tým manažerů pro výběr a správu aktiv.
  5. Transparentnost: ETF denně zveřejňují svá portfolia, což umožňuje investoři vidět, jaká aktiva fond drží. To přináší větší transparentnost oproti některým jiným investičním fondům.
  6. Flexibilita: Investoři mohou obchodovat s ETF kdykoli během obchodního dne za tržní cenu. To poskytuje flexibilitu ve srovnání s některými fondy, které se obchodují pouze na konci dne za uzavírací cenu.

ETF jsou oblíbenou volbou pro investory, kteří hledají snadný přístup k různým aktivům s nízkými náklady a dobrou likviditou.