Diverzifikace

Diverzifikace je strategie, která se používá ke zmírnění rizika a ke snížení závislosti na jediném zdroji nebo aktivu. Diverzifikace se obvykle používá v oblasti investic nebo podnikání, ale může být použita také v jiných oblastech, jako je například zemědělství nebo lidské zdroje.

Při diverzifikaci se snažíte rozložit své investice nebo aktiva do různých oblastí nebo sektorů, abyste snížili riziko, že vaše celkové výnosy budou ovlivněny poklesem nebo ztrátou v jednom konkrétním oboru nebo sektoru. Diverzifikace může být provedena na různých úrovních, od malých podniků až po velké korporace, a může být realizována pomocí různých nástrojů, jako jsou například akcie, dluhopisy, fondy nebo nehmotné aktiva.

V neposlední řadě diverzifikace může být také použita k posílení odolnosti organizace nebo společnosti vůči změnám v trhu nebo vnějším prostředí. Diverzifikace může být tedy užitečným nástrojem pro udržení stability a růstu podnikání nebo investic.