Copywriter

Copywriter je osoba, která se zabývá tvorbou textů pro reklamní účely. Jejím úkolem je vytvořit poutavý a zapamatovatelný obsah, který bude mít za cíl přesvědčit čtenáře nebo posluchače o výhodách určitého produktu nebo služby.

Copywriteri se mohou specializovat na různé oblasti, jako je například tvorba reklamních sloganů, psaní webových stránek nebo tvorba textů pro sociální média. Jejich práce může zahrnovat tvorbu obsahu pro různé média, jako jsou například billboardy, letáky, tiskové reklamy nebo videoreklamy.

Copywriter musí být schopen vytvořit kreativní a zapamatovatelný obsah, který bude oslovit cílovou skupinu a přesvědčí ji o výhodách produktu nebo služby.

Naposledy přidané výrazy