Deepfake

Deepfake je typ umělé inteligence, která umožňuje vytvářet realistická, ale zcela falešná videa, fotografie nebo zvukové nahrávky. Tento termín vznikl spojením slov „deep learning“ a „fake“.

Deepfake je vytvářen pomocí strojového učení a neuronových sítí, které se učí imitovat specifické vlastnosti lidského obličeje, hlasu a pohybu. Tyto technologie umožňují vytváření videí, ve kterých se zdá, že konkrétní osoba říká nebo dělá něco, co v reálu nikdy neudělala.

Tento typ technologie se často používá pro vytváření manipulativních videí, které mohou mít vážné dopady na politiku, veřejné mínění, a dokonce i na bezpečnost lidí. Deepfake může být použit k vytvoření falešných zpráv, snažících se ovlivnit veřejné mínění a politické volby. Může také být použit pro získání neoprávněného přístupu k osobním údajům, zfalšování finančních informací a dokonce i pro vydírání.

S narůstajícími obavami o využívání deepfake technologií pro šíření dezinformací a falešných zpráv se v posledních letech věnuje stále větší pozornost výzkumu a vývoji technologií, které umožní rychlé a spolehlivé detekování deepfake videí.

Naposledy přidané výrazy