Empirický

Empirický - význam

Empirický je výraz používaný v souvislosti s vědeckou metodou a výzkumem. Empirická metoda znamená, že poznání je založeno na pozorování, měření a experimentech, nikoliv na domněnkách, předpokladech nebo spekulacích. Empirické poznání je založeno na vlastních zkušenostech a faktech, které lze objektivně ověřit. Vědecké studie jsou založeny na empirických datech, tedy na údajích získaných prostřednictvím pozorování, měření a experimentů, a na analýze těchto dat. Vědecká teorie, která je podložena empirickými daty, může být považována za ověřenou a spolehlivou, ale pouze do té míry, do jaké jsou tyto data relevantní a reprezentativní.

Naposledy přidané výrazy