Fabrika

Fabrika je obecně místo, kde se vyrábějí výrobky nebo služby. Fabriky se často používají k výrobě fyzických výrobků, jako jsou automobily, elektronika nebo potraviny, ale mohou také sloužit k výrobě služeb, jako je výroba elektrické energie nebo výroba hudby nebo filmů. Fabriky jsou obvykle vybaveny speciálními stroji a zařízeními, která jsou používána k výrobě výrobků nebo služeb v velkém množství. Pracovníci v továrně zpravidla pracují na různých úkolech, jako je výroba, testování nebo balení výrobků. V některých případech mohou být fabriky také zapojeny do výzkumu a vývoje nových výrobků nebo procesů.