Feelovat

„Feelovat“ je slovní spojení, které se v češtině používá pro vyjádření toho, že se někdo snaží vnímat a prožívat nějakou situaci nebo okolnost intenzivněji nebo citlivěji. Slovo „feel“ pochází z angličtiny a znamená „cítit“, „prožívat“. Tuto zkratku používají lidé k vyjádření svého pocitu nebo dojmu z jakéhokoliv tématu.

Naposledy přidané výrazy