KK

KK - význam zkratky

Zkratka „kk“ je internetovým slangu a znamená „ok“ nebo „rozumím“ . Je to jednoduchá odpověď na nějakou otázku nebo komentář, která potvrzuje, že se s tím daný uživatel ztotožňuje nebo že rozumí tomu, co bylo řečeno.

Tuto zkratku běžně používají lidé v internetových konverzacích, chatování nebo v sociálních médiích jako způsob krátké a jednoduché odpovědi. „kk“ se často používá jako alternativa ke slovu „OK“, „dobře“ nebo „jasně“.

Je důležité si uvědomit, že internetový jazyk má své specifika a některé výrazy nebo zkratky mohou být těžko pochopitelné pro někoho, kdo s nimi není obeznámen. Proto je důležité komunikovat jasně a snažit se vyhnout nedorozuměním.

Naposledy přidané výrazy