Konvence

Konvence je pojem, který se používá k popisu společenského nebo právního dohody nebo zvyku, který se vyskytuje v určité společnosti nebo skupině. Konvence se týkají různých oblastí lidské činnosti, jako jsou například politika, právo, kultura, umění nebo obchod.

Konvence mohou být formální nebo neformální. Formální konvence jsou oficiálně stanovené a platí jako právní nebo politická pravidla nebo zákony. Například v politice mohou být konvence formálními pravidly pro volby nebo procedurami pro přijímání zákonů. Neformální konvence jsou zvyky nebo způsoby chování, které se vyskytují v určité společnosti nebo skupině, ale nejsou oficiálně stanoveny nebo právně regulovány. Například v kultuře mohou být konvence neformálním způsobem, jakým se oblečeme nebo jakým se chováme v určitých situacích.

Konvence se vyskytují v různých oblastech lidské činnosti a mohou se lišit v závislosti na kontextu nebo geografické oblasti. Je důležité, aby se konvence respektovaly, protože slouží jako prostředek k udržení sociálního řádu a stability v určité společnosti nebo skupině.

Naposledy přidané výrazy