Krizová komunikace

Co je Krizová komunikace?

Krizová komunikace

Krizová komunikace v sobě propojuje dvě disciplíny, PR – public relations a krizový management. Podstata krizové komunikace spočívá v chránění a udržení dobré pověsti společnosti, organizace, produktu, služby, či veřejně známé osoby.

Práce s krizovou komunikací v realitě nezačíná až ve chvíli, kdy nějaká krizová situace nastane. Jejím primárním úkolem je krizi předvídat a pokud možno zamezit jejímu vzniku na základě vyhodnocování informací jak uvnitř, tak vně chráněného subjektu. Pokud se vzniku krize nezabrání, nebo krize vznikne bez předchozí znalosti o možnosti jejího vzniku, je úkolem krizové komunikace její negativní dopady vyloučit, nebo je v maximální možné míře minimalizovat.

Přednáška na téma Krizová komunikace s médii:

Přednáška na téma Krizová komunikace na sociálních sítích:

Související termíny: