Mngmt

Zkratka „mngmt“ je zkrácením slova „management“ nebo „správa“. Označuje obecně proces plánování, organizace, řízení a kontroly činností nebo procesů v rámci nějaké organizace nebo podniku.

V obchodním kontextu se slovo „management“ často používá k označení týmu nebo skupiny lidí, kteří řídí a vedou organizaci nebo podnik. Může také zahrnovat různé typy řízení, jako je řízení lidských zdrojů, řízení projektů, finanční řízení, atd.

Zkratka „mngmt“ se často používá v obchodním kontextu, například v názvu pozice nebo týmu, jako například „Mngmt team“, „Mngmt trenér“, nebo „Mngmt konzultant“.

Naposledy přidané výrazy