OMG

OMG - význam zkratky

Zkratka „OMG“ je anglická zkratka, která označuje pojem „Oh My God“ nebo „Oh My Goodness“. Je to vyjádření údivu, překvapení nebo silného emocionálního prožitku, který může být pozitivní nebo negativní.

Tato zkratka se často používá v textových zprávách nebo sociálních médiích jako způsob, jak vyjádřit silné pocity, když něco nastane, například velká radost, šok nebo zděšení.

Je to velmi neformální zkratka a používá se často v každodenní konverzaci a také v mnoha jazycích a kulturách.

Naposledy přidané výrazy