Penetrace

Penetrace je termín, který se používá k popisu míry, do jaké se daný produkt, služba nebo koncept rozšířil nebo dostal do určitého trhu nebo populace. Penetrace se tedy týká míry rozšíření nebo úspěšnosti daného produktu, služby nebo konceptu v určitém trhu nebo populace.

Penetrace se často vyskytuje v kontextu marketingu a obchodu, kdy se sleduje, jak se daný produkt nebo služba rozšířil v trhu a jaký podíl trhu zaujímá. Penetrace se může týkat například různých produktů nebo služeb, jako jsou mobilní telefony, internetové služby, spotřební zboží nebo finanční produkty.

Penetrace se také může týkat určitého trhu nebo populace, například penetrace internetu v určité zemi nebo regionu nebo penetrace nového produktu nebo služby v určité sociální skupině.

Penetrace je důležitá pro firmy a marketingové týmy, protože jim umožňuje vidět, jak se jejich produkt nebo služba rozšiřuje, a rozhodovat o dalších krocích v marketingu nebo vývoji produktu.

Naposledy přidané výrazy