Simp

Slovo „simp“ je internetový slangový výraz, který se používá k popisu osoby, která se chová nebo jedná příliš zbožně nebo závislě na někom jiném, zejména na někom, kdo je považován za atraktivní nebo žádoucí. Slovo „simp“ je zkratkou pro „simpleton“ nebo „simple-minded person“ (jednoduchá duše, hloupý člověk).

Někdy se slovo „simp“ používá k popisu osoby, která se chová nebo jedná příliš submisivně nebo snadno manipulovatelně vůči druhé osobě, zejména v situacích, kde se snaží získat pozornost nebo přízeň té druhé osoby.

Je důležité poznamenat, že slovo „simp“ může být považováno za urážlivé a sexistické, protože často se používá k popisu mužského chování, které se považuje za nesamostatné nebo závislé na ženské pozornosti.

Naposledy přidané výrazy