Součet

Pojem součet se vztahuje k matematice a označuje operaci, při které se sčítají dva nebo více čísel. Tato operace se zapisuje pomocí symbolu „+“ a výsledkem je jiné číslo, které se nazývá součet. Například součet čísel 2 a 3 je 5 (2 + 3 = 5). Součet může být proveden i s větším počtem čísel, například: 5 + 10 + 15 = 30. Součet může být také proveden s čísly zápornými, například: -5 + 3 = -2.