Stigma

Stigma je termín používaný k popisu negativního názoru nebo předsudku, který je připisován jednotlivci nebo skupině lidí kvůli jejich vlastnostem, zkušenostem nebo charakteristikám. Stigma může být spojeno s různými oblastmi, jako je například zdraví, sociální postavení, rasa nebo pohlaví. Stigma může vést k diskriminaci, sociálnímu izolaci nebo omezením příležitostí pro jednotlivce nebo skupiny, které jsou stigmatizovány.

Stigma může být vytvářena a udržována různými způsoby, jako například prostřednictvím médií, veřejného mínění nebo sociálních norem. Stigma může také být vytvářeno a udržováno různými skupinami, jako například vládami nebo mocenskými elitami. Stigma může mít významný vliv na kvalitu života jednotlivců nebo skupin, které jsou stigmatizovány.

Naposledy přidané výrazy