Vnitřní výnosové procento

Vnitřní výnosové procento

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) je finanční ukazatel, který se používá k měření návratnosti investice. Je to procento, při kterém je celková hodnota cash flow (příjmy a výdaje) z investice rovna nule. Vnitřní výnosové procento je často používáno jako alternativa k bežnému úrokovému procentu nebo výnosovému procentu, protože umožňuje porovnávat investice s různými časovými rámci a různými cash flow.

Vnitřní výnosové procento se často používá k porovnání různých investičních možností a ke stanovení, která z nich je nejlepší. Je důležité si uvědomit, že vnitřní výnosové procento je pouze jedním z mnoha finančních ukazatelů, které je třeba zvážit při rozhodování o investici. Je třeba také zohlednit faktory, jako je například riziko a likvidita, a důkladně zvážit všechny klady a zápory dané investice.

Naposledy přidané výrazy