Zoomer

Zoomer - význam

Zoomer je označení pro člověka, který je součástí tzv. generace Z, tedy generace lidí, kteří se narodili po roce 1996 a kteří jsou charakterističtí tím, že vyrůstali s technologickými zařízeními a sociálními sítěmi. Zoomer se často používá jako synonymum pro mladé lidi, kteří jsou digitálně zdatní a kteří se snadno adaptují na nové technologie.

Slovo zoomer pochází z anglického slova „zoom“, což znamená „přiblížit“ nebo „zvětšit“. Termín zoomer se tedy používá k vyjádření toho, že tito lidé jsou schopni rychle se přizpůsobit novým technologiím a přiblížit se k nim, což je činí předurčenými k úspěchu v digitálním světě.

Je důležité mít na paměti, že zoomer je pouze označením pro určitou generaci a že neplatí pro všechny lidi stejně. Každý člověk je unikátní a má své vlastní zkušenosti a schopnosti.

Naposledy přidané výrazy