Abstrakce

Abstrakce je pojem, který se používá k popisu procesu nebo konceptu, kdy se odchází od konkrétních případů nebo detailů k obecnějším nebo abstraktnějším pojmům. Abstrakce se tedy týká procesu nebo konceptu, který se vztahuje k odstranění detailů nebo konkrétních případů a k dosažení obecnějšího nebo abstraktnějšího pohledu.

Abstrakce se často vyskytuje v různých oblastech, jako jsou matematika, logika, filosofie, umění a další. Například v matematice se abstrakce používá k dosažení obecných matematických pojmů, jako jsou čísla, funkce a geometrické tělesa, a k odstranění konkrétních příkladů nebo situací.

Abstrakce se také často vyskytuje v umění, kde se používá k odstranění konkrétních detailů nebo kontextu a k dosažení abstraktního nebo symbolického významu.