Adekvátní

Adekvátní je termín, který se používá k popisu něčeho, co je dostatečné nebo odpovídající dané situaci, potřebě nebo požadavku. Adekvátní se tedy týká toho, že něco je vhodné nebo vyhovující danému účelu nebo situaci.

Například, adekvátní ochrana znamená, že ochrana, která je poskytována, je dostatečná nebo vyhovující pro zajištění bezpečí nebo ochrany dané osoby nebo skupiny lidí. Adekvátní mzda znamená, že mzda je dostatečná nebo vyhovující pro životní standard dané osoby nebo skupiny lidí.

Adekvátní tedy znamená, že něco je dostatečné nebo odpovídající dané situaci nebo potřebě, nebo že je vhodné nebo vyhovující danému účelu. Je třeba se ujistit, že adekvátnost se posuzuje v kontextu dané situace.

Naposledy přidané výrazy