Alternativní

Alternativní označuje něco, co je jiné nebo odlišné nebo co je něčím náhradním nebo zástupným. Alternativní se obvykle používá k popisu věcí nebo možností, které jsou jiné nebo odlišné od ostatních nebo které jsou něčím náhradním nebo zástupným.

Alternativní se liší od původního nebo tradičního tím, že je jiné nebo odlišné nebo že je něčím náhradním nebo zástupným, zatímco původní nebo tradiční se týká něčeho, co je původní nebo tradiční nebo co je původně nebo tradičně používané.