Astrologie

Astrologie je studium vztahu mezi pohybem nebeských těles a událostmi a charakteristikami na Zemi, zejména vztahy mezi polohou planet a hvězd a vlastnostmi a událostmi lidského života. Astrologové věří, že nebeská tělesa ovlivňují lidské osudy a že znalost astrologie může pomoci lidem lépe porozumět sami sobě a svému životu. Astrologické praktiky mohou zahrnovat analýzu horoskopů, interpretaci planetárních aspektů a cyklů a používání astrologických symbolů k porozumění osobnosti a osudu jednotlivců nebo událostí. Vědecká komunita však většinou považuje astrologii za pseudovědu a většina výzkumných studií neprokázala spojitost mezi astrologickými výklady a skutečnými událostmi a jevy.