Back office

Back office je označení pro oddělení v podniku nebo organizaci, které zajišťuje administrativní a podpůrné činnosti. Back office se obvykle týká činností, které nejsou přímo viditelné pro zákazníky nebo veřejnost a které jsou nezbytné pro chod podniku.

Typické back office činnosti zahrnují například účetnictví, fakturaci, evidenci zásob, zpracování dat nebo správu informačních technologií. Back office může být také zodpovědné za komunikaci s dodavateli nebo za plánování a koordinaci pracovních procesů.

Back office je důležité pro efektivní fungování podniku, protože zajišťuje různé podpůrné činnosti, které jsou nezbytné pro chod podniku. Je však třeba mít na paměti, že back office může být také zdrojem inovací a zlepšení efektivity, pokud se dobře koordinuje s ostatními odděleními.

Naposledy přidané výrazy