Barter

Co je Barter?

Barter

Barter, nebo také barterový obchod v praxi znamená směnu zboží nebo služeb za zboží nebo služby mezi dvěma stranami bez použití peněz. Tato forma obchodu fungovala dávno před zavedením peněžních prostředků, které ji nahradili, avšak i dnes je stále používána, a to v případech, kdy je to pro obě strany nějakým způsobem výhodné.

Příkladem může být situace, kdy výrobce automobilů výměnou za reklamu o automobilu v daném časopise daruje redakci auto zdarma. Takováto směna může probíhat i mezi jednotlivými sdělovacími médii. Například mezi dvěma sítěmi televizních a rádiových stanic.

Video – Co je to Barter a jak může fungovat na internetu (Ebarter.cz)?

Související výrazy: