Bezprecedentní

Bezprecedentní

Bezprecedentní je označení pro něco, co se dosud nikdy předtím nestalo nebo co je úplně nové a neobvyklé. Bezprecedentní může být použito k popisu události, situace nebo jevu, který je úplně bez předchůdce nebo který se vyskytuje poprvé v historii.

Bezprecedentní může být také použito k popisu něčeho, co přesahuje nebo překračuje všechny dosavadní zkušenosti nebo očekávání a co může mít velký význam nebo dopad.

Bezprecedentní se často používá k popisu událostí nebo situací, které jsou velmi významné nebo výjimečné a které vyžadují zvláštní pozornost nebo řešení, a může také být použito k popisu něčeho, co představuje výzvu nebo překážku, kterou je třeba překonat.