BOZP

Zkratka „BOZP“ označuje pojem „bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, což je oblast zaměřená na zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců v pracovním prostředí. Je to systém opatření, které se snaží minimalizovat rizika nehod nebo úrazů, které by mohly vzniknout během práce.

BOZP se týká různých oblastí, jako jsou například:

  • prevence nehod a úrazů
  • ochrana zdraví zaměstnanců
  • ochrana životního prostředí
  • řízení rizik
  • školení zaměstnanců
  • kontrola a revize opatření BOZP

BOZP se týká všech druhů pracovních činností, ať už se jedná o práci ve výrobě, službách nebo administrativě. Je to důležitý aspekt pracovního prostředí, který má za cíl zajistit bezpečnost a zdraví zaměstnanců a tím pádem i zlepšit efektivitu a produktivitu práce.