Brainstorming

Brainstorming je metoda kreativního myšlení, která se používá k nalezení co nejvíce nápadů a řešení problému nebo úkolu. Brainstorming se obvykle provádí ve skupině lidí, kteří se snaží společně vyřešit určitý problém nebo dosáhnout určitého cíle.

Při brainstormingu se lidé neomezují na konvenční myšlení a snaží se vyjádřit co nejvíce nápadů, ať už jsou kladné nebo záporné, a to bez omezení a bez zbytečné kritiky. Cílem brainstormingu je vygenerovat co nejvíce nápadů a následně je analyzovat a vyhodnotit, aby bylo možné vybrat nejlepší řešení nebo cestu k cíli.

Brainstorming se používá v různých oblastech, jako je podnikání, vzdělávání, marketingu nebo výzkumu, a je považován za efektivní způsob, jak najít řešení složitých problémů a vytvářet nové a inovativní myšlenky.