BRB

BRB - význam zkratky

Zkratka „BRB“ je anglická zkratka, která označuje pojem „be right back“, což znamená „Hned se vrátím“. Je to způsob, jak oznámit, že se na chvíli odpojíte, ale že se brzy vrátíte.

Tuto zkratku lze často vidět v textových zprávách nebo na sociálních sítích, kde lidé oznamují, že se budou na chvíli odpojovat. Může to být kvůli jiné činnosti nebo kvůli nutnosti se věnovat jinému úkolu.

Je to jednoduchý způsob, jak ostatním sdělit, že se na chvíli odpojíte, aniž byste museli opustit konverzaci nebo ztratit kontakt.