Cash flow

Cash flow je tok peněz, který přichází do podniku nebo organizace a odchází z něj. Cash flow se skládá z příjmů a výdajů a může být sledován v určitém časovém období, jako je například rok nebo kvartál.

Příjmy z cash flow zahrnují všechny peníze, které přicházejí do podniku, například prodej produktů nebo služeb, úroky z úvěrů nebo investic nebo dividendy. Výdaje z cash flow zahrnují všechny peníze, které opouštějí podnik, například náklady na nákup surovin nebo zaplacení zaměstnanců.

Cash flow je důležitým ukazatelem pro řízení podniku, protože ukazuje, zda má podnik dostatek peněz k pokrytí svých výdajů a zda je schopen splácet své úvěry nebo investice. Je třeba sledovat cash flow pravidelně a řídit ho tak, aby podnik měl dostatek finančních zdrojů k fungování a rozvoji.