Deadline

Deadline je termín, do kterého je nutné něco splnit nebo stihnout. Může to být například termín, do kterého je nutné odevzdat úkol ve škole nebo práci v zaměstnání, termín, do kterého je nutné zaplatit účet nebo termín, do kterého je nutné dodat zboží nebo službu. Deadlines jsou obvykle stanoveny tak, aby se zajistilo, že se věci dělají včas a že se plní předepsané úkoly. Je důležité splnit deadlines, protože pokud je něco opožděno nebo nedodáno včas, může to mít negativní důsledky, jako například ztrátu zákazníků nebo finanční postihy.