Demagogie

Demagogie

Význam slova demagogie znamená politickou činnost nebo praktiky, které hledají podporu tím, že se odvolávají na touhy a předsudky obyčejných lidí spíše než pomocí racionální argumentace.

Příklad použití:

Politická strana XY se ukázala být demagogickou stranou plnou prázdných slibů.