Dominantní

Slovo „dominantní“ se většinou používá k popisu něčeho, co je významné nebo převládající v dané situaci nebo vztahu. To může být charakteristika nebo vlastnost, která se projevuje silněji nebo častěji než ostatní. Používá se také k popisu osoby nebo skupiny, která vykazuje silné vedení nebo vliv.

V biologii se termín „dominantní“ používá k označení genu nebo fenotypu, který se projevuje v případě, že se vyskytuje ve spojení s jiným genem nebo fenotypem.