EBIT

EBIT je zkratka pro „earnings before interest and taxes“ (příjmy před úroky a daněmi). Jde o měřítko hospodářského výsledku podniku, které zohledňuje příjmy z prodeje produktů nebo služeb, ale nezahrnuje náklady na úroky a daně. EBIT se často používá k měření rentability podniku a k porovnávání s konkurencí nebo s historickými údaji.
Je to měřítko hospodářského výsledku podniku, které odráží zisk podniku před započtením úroků a daní. EBIT se často používá k měření rentability podniku a k porovnávání s konkurencí nebo s historickými údaji.

Naposledy přidané výrazy