Empatie

Empatie je termín, který se používá k popisu schopnosti vcítit se do pocitů, myšlenek nebo prožitků druhé osoby. Empatie se tedy týká schopnosti porozumět a cítit s druhými lidmi, aniž bychom ztratili svou vlastní perspektivu.

Empatie se často vyskytuje v kontextu sociálních vztahů, kdy se osoba snaží porozumět a cítit s druhou osobou. Empatie může být prospěšná pro komunikaci a pro vytváření vztahů, protože umožňuje lidem lépe porozumět a být citliví k potřebám a pocitům druhých.

Empatie se může projevit různými způsoby, jako je například verbální nebo neverbální komunikace, například posloucháním, dáváním podpory, nebo i jednoduchým gestem, jako je položení ruky na rameno.