Epos

Epos - význam

Epos je forma dlouhého veršovaného básnického díla, které se zpravidla zabývá historickými nebo mytologickými tématy a které se tradičně řídí určitými literárními konvencemi. Eposy se v průběhu historie vyskytovaly v různých kulturách a jazycích po celém světě.

Eposy se často vyskytují v orální tradici, kdy byly předávány ústně z generace na generaci, především prostřednictvím básníků-služebníků nebo pamětníků, kteří je zpaměti recitovali. Některé z nejznámějších eposů jsou Homérova Ilias a Odyssea v řečtině, Beowulf v angličtině, Ramayana a Mahabharata v sanskrtu, a mnoho dalších.