Etc

Zkratka „etc.“ je zkrácení slova „et cetera“, což je latinský výraz, který se překládá jako „a ostatní“ nebo „a další“. Tento termín se často používá k označení skupiny věcí nebo položek, které nejsou uvedeny úplně, ale které lze předpokládat, že existují. Například, „Jablka, hrušky, pomeranče, etc.“ by znamenalo, že kromě jablek, hrušek a pomerančů jsou i další druhy ovoce, které nejsou konkrétně uvedeny. Tuto zkratku se často používá v seznamech, při citování, v bibliografických údajích nebo v odborném textu.