Expirace

Expirace (často nazývaná také jako „expiration“ v angličtině) znamená vypršení platnosti nebo doby trvání něčeho. Tento termín se používá v různých oblastech a kontextech, včetně finančních produktů, práva, lékařství a technologií.

V kontextu finančních produktů se expirace obvykle vztahuje k datumu, kdy končí platnost smlouvy nebo jiného finančního produktu, jako jsou například opce, futures kontrakty, dluhopisy apod. Po uplynutí doby trvání expirace již daný finanční produkt není platný a majitel nezískává žádné další výhody nebo práva z něj vyplývající.

V lékařství může expirace znamenat datum, kdy lék ztrácí svoji účinnost nebo kdy již není bezpečné používat lék.

V kontextu technologií se expirace často týká softwarových licencí. Datum expirace softwarové licence stanovuje, kdy již nebude možné používat daný software legálně, pokud nebyla licence prodloužena.

Celkově řečeno, expirace se vztahuje k datu, kdy něco končí nebo ztrácí svou platnost nebo účinnost.