Faux pas

Faux pas (vyslovuje se „fo pá“), je francouzský pojem, který se používá k popisu nevhodného nebo nežádoucího chování nebo vyjádření, které porušuje společenské normy nebo zvyklosti. Faux pas se tedy týká nevhodného nebo nežádoucího jednání, které může vyvolat trapnost nebo nedorozumění.

Faux pas se mohou týkat různých oblastí společenského života, jako jsou například etiketa, konverzace, nebo chování v určitých situacích. Faux pas mohou být spojené s různými chybami, jako například nevhodné poznámky, nevhodné dotazy, nebo nevhodné oblečení.

Faux pas mohou být vědomé nebo nevědomé, a mohou být vyvolány neznalostí společenských zvyklostí nebo kulturních rozdílů. Faux pas mohou vést k trapnosti nebo nedorozumění, a mohou poškodit vztahy nebo pověst.

Proto, je důležité se učit a respektovat společenské normy a zvyklosti, aby se předešlo faux pas. A pokud se faux pas stane, je důležité se omluvit a snažit se situaci napravit.