Fenomén

Fenomén je pojem, který se používá k popisu něčeho, co se děje nebo existuje, a je známé nebo pozorovatelné. Může se jednat o přírodní jev, jako je slunce nebo déšť, nebo o společenský jev, jako je například kriminalita nebo rostoucí popularity určitého sportu. Fenomén může také zahrnovat mentální nebo psychologické jevy, jako je například strach nebo vztek.

Věda se často zabývá studiem fenoménů, aby se zjistilo, jak fungují nebo proč vznikají. Například fyzikové se zabývají studiem fyzikálních jevů, jako jsou vlnění nebo teplo, a sociologové se zabývají studiem společenských jevů, jako je například kriminalita nebo rostoucí popularity určitého sportu.